PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Op deze pagina wordt omschreven welke persoonsgegevens Liefs Van Siets Fotografie van jou verzamelt, waarom deze verzameld worden, hoe lang de gegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Persoonsgegevens die Liefs Van Siets Fotografie verwerkt

Liefs Van Siets Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Liefs Van Siets Fotografie of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Liefs Van Siets Fotografie verstrekt.

Liefs Van Siets Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken indien jij die verstrekt:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– De foto’s die ik in opdracht voor je maak

Liefs van Siets Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Liefs Van Siets Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom Liefs Van Siets Fotografie gegevens nodig heeft

Liefs Van Siets Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Liefs Van Siets Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

De foto’s die ik in opdracht maak voor jou zijn ook persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Liefs van Siets Fotografie geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Liefs van Siets Fotografie zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen en delen van deze bijzondere persoonsgegevens. Wil je de betreffende gegevens niet delen met Liefs van Siets Fotografie? Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren.

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Worden mijn gegevens bewaard?

Digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen:
– Een met een sterk wachtwoord beveiligde computer
– Back-up harde schijf in eigen beheer
– Beveiligde online gallery (waarin je een selectie van de foto’s ontvangt)

Liefs Van Siets Fotografie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst is iedere ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.
Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de website van Liefs Van Siets Fotografie geplaatst, maar kunnen altijd verwijderd worden indien je daarom vraagt. Daarnaast worden de foto’s in ieder geval 1 jaar bewaard op mijn (met een sterk wachtwoord beveiligde) computer.

Met wie deelt Liefs Van Siets Fotografie jouw persoonsgegevens

Liefs van Siets Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het boekhoudprogramma dat Liefs Van Siets Fotografie gebruikt of het bedrijf dat haar albums maakt. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluit Liefs Van Siets Fotografie een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liefsvansiets.nl. Liefs van Siets Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Liefs Van Siets Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiligen

Liefs van Siets Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Liefs Van Siets Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liefs van Siets Fotografie op via info@liefsvansiets.nl.

Liefs Van Siets Fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres & vestigingsadres: Oosthalen 5, 9414 TG Hooghalen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65277082
Telefoon: +31610282491
E-mailadres: info@liefsvansiets.nl